Tillstånd och regler

Vedbände Ridläger uppfyller följande lagar och förordningar :

  • Är en välskött anläggning som uppfyller god hästhållning enligt § 16
  • Att säkerheten är tillfredställande och finns dokumenterad
  • Att man har kommunalt tillstånd att bedriva ridläger med övernattning
  • Att hästarna är utbildade och lämpliga för ändamålet
  • Att undervisande personal har dokumenterad utbildning /erfarenhet
  • Att man följer miljöbalken kap 26 § 19
  • Att livsmedelshantering sker enligt förordningen 1998:901, samt en fungerande egenkontroll § 4-7
  • Att man systematisk jobbar med brandskydd ( SBA ) med den lokala räddningstjänsten
  • Att hygienutbildning (HACCP) finns dokumenterad
  • för att se mer om SRR www.ridlager.se