Vedis under Covid-19

En ny säsong – med nygamla rutiner

Nu har vi levt med Covid-19 i mer än ett år. Förra årets säsong innebar stora förändringar för oss på Vedbände och vi kommer fortsätta jobba på samma sätt i år. Vi har riskbedömt verksamhetens flöden och gör allt för att vi ska kunna välkomna er till våra ridläger i sommar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer för att kunna erbjuda en trygg och säker lägerverksamhet, för både dig som lägergäst och vår personal.

På Vedbände ridläger gör vi följande för att minska risken för smittspridning:

 • Vi serverar våra måltider utomhus i så hög utsträckning som möjligt. Vi har som tur är gott om plats när vi ska äta och kan sprida ut oss i Ryttarstugan, på verandan och i trädgården. Vi kommer att dela upp oss i grupper vid måltider för att säkerställa en ordentlig handtvätt och minskad köbildning.
 • Vi möjliggör och påminner om extra noggrann handtvätt och handspritning för både lägergäster och personal vid många tillfällen.
 • Vi utför utökad städning av hygienutrymmen och extra spritning av utsatta ytor.
 • Vi kommer att avgränsa uteduscharna från insyn, så att våra hygienutrymmen kan utnyttjas bättre. Vi kan då dela upp duscharna så att du som lägergäst använder samma dusch varje gång.
 • Vi kommer att optimera anläggningens yta så att vi kan hålla avstånd även när vi sover. I vissa stugor har vi även utökat med mekanisk ventilation.
 • Vi kommer att ha en karantänstuga, att använda om någon skulle uppvisa symtom under lägret. Personen som uppvisat symtom ska inom det närmaste dygnet kunna hämtas från gården av vårdnadshavare eller annan.
 • Vi kommer att sprida ut ankomst till och avresa från oss genom att du som lägergäst kommer få en ankomst- och en avresetid. Dessa tider kommer vi att mejla/smsa ut före ankomst- respektive avresedagen. Vi önskar att de som lämnar och hämtar lägergäster stannar i bilen för att minska smittspridning och för att vi inte ska få en för stor samling människor. Vår personal kommer att möta upp vid bilarna.
 • Under lägerdagarna är vi mestadels ute i friska luften och vi kommer att se över kvällsaktiviteternas utformning så att vi kan genomföra roliga aktiviteter och samtidigt hålla avstånd.
 • Vi hästmänniskor är vana vid säkerhetstänk med en hästlängds avstånd och tar vi med oss detta i våra övriga kontakter så kan vi hjälpas åt att minska risken för smittspridning! Kramar kan vi ge obegränsat till hästarna.
 • Just nu får vi följa utvecklingen för att se om vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Vi kommer att ta närmare kontakt med alla inbokade lägergäster för att informera om rutiner och tider vid ankomst och avgång.

Du som är lägergäst eller vårdnads­havare behöver ta ansvar för att följa detta:

 • Du/ditt barn måste ha varit frisk, dvs. inte haft symtom som feber, hosta eller snuva, en vecka innan lägerstart för att få komma till oss.
 • Du/ditt barn behöver följa de regler vi har på gården, såsom regler om avstånd, handtvätt och sittplatser vid måltider.
 • Du/ditt barn behöver vara beredd på att lämna gården inom ett dygn om du/ditt barn skulle uppvisa symtom under lägret. Som vårdnadshavare måste du se till att du eller någon annan kan hämta ditt barn inom ett dygn från det att barnet visat symtom.
 • Du behöver respektera och följa de tider du/ditt barn kommer att tilldelas för ankomst och avresa (se nedan). Det är viktigt att du håller dig till tiderna så att vi i personalen hinner ta emot/lämna alla lägergäster i tur och ordning.
 • Du som lämnar eller hämtar lägerdeltagare behöver respektera att vi vill att du inte lämnar bilen vid dessa tillfällen.